Căng thẳng Trung-Ấn: Động thái mới tháo ngòi xung độtQuân đội Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý tạo điều kiện cho việc rút quân sớm khỏi biên giới giữa hai nước. Rõ ràng, đây là kết quả chính của vòng đàm phán thứ chín vào ngày 24/1, diễn ra ở phía Trung Quốc về tuyến đường biên giới Moldo-Chushu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *