Điều gì xảy ra nếu ông Trump từ chức?Ông Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ trong thời điểm hiện tại, nhưng gần một tuần sau khi những sự kiện chấn động diễn ra tại Điện Capitol, những áp lực đòi luận tội và cách chức ông ngày càng gia tăng. Câu hỏi đặt ra: Điều gì xảy ra nếu ông Donald Trump từ chức?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *