TQ: Tát cấp dưới đến phát bệnh tim, bí thư thành ủy lãnh hậu quả nhanh bất ngờBí thư Thành ủy thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc biết chắc mình sẽ không “thoát nạn” sau khi tát cấp dưới đến nhập viện. Tuy nhiên, hậu quả đến với ông ta là quá nhanh và không hề dễ chịu, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *